Gratis verzending vanaf 30,- euro in NL & BE Lichtslingers vóór 17.00u besteld, volgende werkdag in huis (binnen Nederland)!

USANetherlandsFranceUnited KingdomDeutschland

Fairtrade

Fairtrade

 

 

 

 

 

"WIJ BIEDEN MENSEN GOEDE WERKOMSTANDIGHEDEN EN EEN BAAN MET {ERSPECTIEF OP LANGE TERMIJN"

 

Wat in 2010 is gestart als kleinschalig FairTrade project met 5 medewerkers, is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 80 medewerkers. Herman en Neung zijn de drijvende krachten achter de fabriek, genaamd FairTrade Chiang Mai (FTCM). Zij zorgen ervoor dat alle thuiswerkers worden voorzien van voldoende grondstoffen, producten goed gecontroleerd worden en alle inkoop en verzending goed verlopen.

 

"HET SALARIS WAT ZE ONTVANGEN ZORGT ERVOOR DAT ZE HUN LEEFOMSTANDIGHEDEN KUNNEN VERBETEREN" 

 

Onze fabriek staat in Noord Thailand (in Chiang Mai). In deze omgeving is er sprake van een hoog percentage werkloosheid en hebben mensen moeite met het vinden van een vast inkomen. Wij bieden mensen goede werkomstandigheden en een baan met perspectief op lange termijn. Het salaris wat ze ontvangen zorgt ervoor dat ze kunnen zorgen voor hun families en daarnaast ook hun leefomstandigheden te verbeteren. Fair Trade Chiang Mai is de enige productiefaciliteit van Cotton Balls wereldwijd die gecertificeerd is door de World Fair Trade Organization.

 

WELKE VOORWAARDES ZIJN ER VOOR HET FAIRTRADE MERK?

 

Om toegelaten te worden tot de WFTO, heeft FairTrade Chiang Mai het volgende document opgesteld:

 

ONZE VISIE

 

One visie is dat armoede en het oneerlijk verdelen van geld en middelen in de wereld is een groot obstakel voor welzijn van het individu en de gemeenschap waarin zij leven. Armoede staat in de weg van ontwikkeling en is een constante bron van spanningen en conflicten tussen individuen en groepen in deze wereld. Handel is de drijfveer voor ontwikkeling. Participatie in de wereld geeft mensen de mogelijkheid tot grotere welvaart en een betere kwaliteit van leven.

 

ONZE MISSIE

 

Onze missie is dat we door het creëren van handel, samen met onze geselecteerde partners en producenten in Chiang Mai, een positieve bijdrage kunnen leveren aan het gevecht tegen armoede. Positieve efficiëntie en duurzaamheid in relatie tot onafhankelijkheid en zelfvertrouwen voor producenten is het hoofddoel.

 

ONS DOEL

 

Ons doel is om onze productie faciliteit en onze producenten te helpen verkopen zodat zij hun verkoop en winstgevendheid kunnen vergroten. Hiermee kunnen zij zelf gaan functioneren en groeien op de wereldmarkt. Verder willen we onze consumenten bekend maken met het bestaan van Fair Trade producten en de kans om te participeren in deze ontwikkeling.

 

ONZE ORGANISATIE 

 

Onze organisatie is een kleinschalige commerciële organisatie. We hebben een productiefaciliteit die de Cotton Balls produceren en een agentschap die onze export activiteiten verzorgt. De winst die we realiseren wordt vrijwel geheel terug geïnvesteerd in het uitbreiden van onze commerciële activiteiten voor onze productie faciliteit en onze handelspartners in Chiang Mai. Hiermee vergroten wij de werkgelegenheid in deze regio.

 

 

ONZE CONTROLE

 

Onze controlevindt plaats op verschillende niveaus. Onze producenten worden gecontroleerd bij selectie en daarna jaarlijks, door FTCM op internationale standaarden zoals: werkomstandigheden, loon, kinderarbeid, gelijke behandeling van mannen en vrouwen en milieu zoals dit wordt beschreven door de World Fair Trade Organization (WFTO).

 

FAIR TRADE IS THE BEST AID

 

Fair Trade is the best Aid, met deze slogan willen wij aangeven dat armoede en ongelijkheid in kansen op een goede en effectieve manier opgelost kunnen worden door het werken op een Fair Trade wijze. Met deze slogan dragen we naar onze consumenten uit wat de mogelijkheden zijn met Fair Trade en het bestaan van deze mogelijkheden. Wie Fair Trade producten koopt, draagt hiermee bij aan de veranderende kansen voor mensen in ontwikkelingslanden op het gebied van inkomen, werkgelegenheid, ontwikkeling en perspectief.

 

ONTWIKKELING HANDEL

 

Ontwikkeling in handel, onze commerciële FairTrade ontwikkeling creëert een positieve verandering bij onze handelspartners in ChiangMai. Via deze weg vinden deze, van oorsprong lokale, producten hun weg naar de export. Dit zorgt voor werkgelegenheid en inkomen, wat zorgt voor een verhoogde welvaart van de werknemers zelf, hun families, hun dorpen en soms de hele regio.

 

HOE WORDEN ONTWIKKELINGEN GECREËERD

 

Hoe worden ontwikkelingen gecreëerd? Allereerst door handel. Handel is een belangrijke drijfveer voor ontwikkeling als het onder Fair Trade omstandigheden plaats vindt. We bieden onze partners toegang tot de internationale markt. Daarnaast helpen we onze partners op business-vlak met advies, training, samenwerking in productontwikkeling, kwaliteit, marketing en logistiek. Ook adviseren we ze in veel gevallen als sociaal economische projecten voor producenten en medewerkers. Hierbij leggen we de focus op educatie, huisvesting en gezondheid.

 

ONZE FAIRTRADE REGELS EN STANDAARDEN ZIJN VOOR ONS BELANGRIJKE CRITERIA VAN EERELIJKE HANDEL

 


- Geen kinderarbeid
- Kansen voor achtergestelde producenten
- Gelijke beloning voor mannen en vrouwen tegen gelijke werkzaamheden
- Betaling van leefbare vergoeding
- Het vermijden van beschermde/verboden grondstoffen
- Het vermijden van giftige stoffen - Werken in een veilige en schone werkplek
- Belangstelling voor welzijn op sociaal-, economisch- en milieu- vlak
- Betaling vóór productie (50% bij bestellen en 50% bij verzending)
Het volledige regelement en standaarden zijn te vinden in de Code of Practice van de World Fair Trade Organization die FTCM steunen. Onze partners, leden en producenten dienen zich ook te houden aan deze standaarden.